Pleas hŁasujte pro nettYnkU

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobuckettU Photo Sharing and Video Hosting at PhotobuckettU Photo Sharing and Video Hosting at PhotobuckettU Photo Sharing and Video Hosting at PhotobuckettU

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobuckettU Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


rkord v komntch!!rkŁamY!!sonC 4.koŁomO SBLeden 2009

Sonc 2.koŁO

29. ledna 2009 v 15:40


začát€k: 29.l€dnA

kon€C: 5. únorA


VyhodnOc€ní Soncu 1.koŁa

29. ledna 2009 v 15:33

TAk tadYk j€ vyhodnocení 1.koŁA v sonCu....
vYpadává CRazZzy ]SWeeT[ GiRL=o]-Jonas brothers


sonC- 1.koŁo

24. ledna 2009 v 17:07

začát€k: 24.l€dna


kon€c: 28. l€dna


přihŁáškA do sonC

19. ledna 2009 v 18:24


AhojQy plís zapojT€ s€ do sonCu.....j€ to můj první sonC, tak bYch bYŁa ráda kdybY s€ tohO zúČastnilY co nejvíc€ lidič€k noooo...............tak tadYk piŠT€::::::

[1]př€zdívkA
[2]blog
[3]c€l€brita
(s kt€rou bud€š soutěžit)
[4]co chC€š na dipŁom€k
(kdYž zvítězíš nebo vYpadn€š)

dipŁomky

19. ledna 2009 v 15:50 | NETTY


roZcesTníkdiplomEk
[1]dipŁom€k za 4.bŁeskovku [x]
[2]doplom€k za 5.bŁeskovKu [x]dipŁomky za 5. bŁ€skoVkU

18. ledna 2009 v 15:08

DipŁomky za 5.bleskovKu
bl€skovka 6

17. ledna 2009 v 22:53

bl€skovka 6


[1]ahojQy
[2]co ti vychází z matiky?
[3]máš svůj blog?
[4]hlasovala si pro mě?
(hlasování hned pod žabičkou nahoře)
[5]kolikátej hlas?
[6]co chceš na diplomek?


dipŁomky za 4. bŁ€skoVkU

17. ledna 2009 v 19:03


dipŁomky za 4. bŁ€skoVkUblack list

17. ledna 2009 v 17:33

Tak tadyk budu zveřejňovat komenty které autor nedal tam kam měl a to do reklam....

DipŁom€k prou mou sB HanisQu

14. ledna 2009 v 20:48 | NETTY |  O blOGU


DipŁom€k prou mou sB HanisQu


jééé moc s€ ti omŁoUváM zA tu dobu cos Nten DIPŁOMek č€kaŁa...JMénA

14. ledna 2009 v 16:57 | NETTY


tAk tadYk sem já vymyslela tAkovÉ průzkuMy&anKetkY.........dofÁm že se to ho zúčasTnÍ coNejvíce liDičEk......no tak newim co bych už psala no, prostě se Do toho puSťte a to ryChlE...


bl€skovka 5

10. ledna 2009 v 22:03 | NETTY |  O blOGU


bl€skovka 5


[1]ahoj
[2] těšíš se dO škOlY???
[3]co bYs jednou chtěla dělAt zA ZaměstnánÍ???
[4]co chceš nA diplom???


koNtrOŁa sB

8. ledna 2009 v 21:45 | NETTY |  mOj€ sB


tak taDyK j€ koNtrOŁkA mýCh sB.......máte času až dO soboTy.DěŁám to jEn z j€dnOho důvODu a to a bYch s€ ujiStiŁA j€stŁi s€m oprAvdU cHodítE na NávšTěvY...no a kDo s€ mi n€oZv€ taK hO buDu mUs€t smAzAt nO....taK pištE

dipŁomky za 3. bŁ€skoVkU

7. ledna 2009 v 17:01 | NETTY |  O blOGU

dipŁomky za 3. bŁ€skoVkUDipŁomkY za 2. bŁ€skovkU

5. ledna 2009 v 21:35 | NETTY |  O blOGU


DipŁomkY za 1. bŁ€skovkU


tak tadYk j€ kon€čně mát€ nOr€kORd v kom€nt€cH

2. ledna 2009 v 14:34 | NETTY |  r€koRd kOm€nt€cH


r€kORd v kom€nt€cH


J€ tu r€kord v kom€ntářích tak se pls. zapojt€ všichni pišt€ tu tř€ba hovadiny al€ ať p횀t€ kom€nty...KAždý kdo nap횀 víc n€ž 50 dostan€ od€mě dipŁom€k....taK pííííšT€BUď mou SB

1. ledna 2009 v 20:53 | NETTY |  O blOGU
Tak tadY pište do komentů jestli se chcete spřátelit.